Hướng dẫn vận hành & pha chế

Ngày đăng: 16/12/2020 11:03 AM
  • Đây là bước bắt buộc đối với mọi khách hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và kinh doanh.
  • Hợp đồng sẽ không có hiệu lực nếu khách hàng không tham gia bước này. Công ty sẽ hoàn trả tài chính cho đối tác ngay khi khách hàng từ chối tham gia huấn luyện vận hành và pha chế
  • Ngoài việc huấn luyện về vận hành pha chế cà phê, công ty còn hỗ trợ khách hàng công thức 10 thức uống sử dụng tại quán nếu quý khách có nhu cầu
Hotline
Hotline