Khai trương

Ngày đăng: 16/12/2020 11:04 AM
  • C-Kaffe hỗ trợ các hoạt động khai trương nhằm gia tăng sự nhận diện và thu hút người tiêu dùng đến điểm bán
  • Đối với khách hàng mới kinh doanh sẽ có nhân viên của C-Kaffe hỗ trợ trong những ngày đầu khai trương nhằm thu hút người tiêu dùng
  • Đối với những khách hàng đang kinh doanh và chuyển đổi sẽ có hỗ trợ từ C-Kaffe để đạt hiệu quả cao nhất
Hotline
Hotline