Mời khách hàng đến tham quan và tư vấn

Ngày đăng: 16/12/2020 11:02 AM
  • Tham quan quy trình sản xuất của công ty
  • Kinh nghiệm nhận diện chất lượng cà phê
  • Chia sẻ quan điểm kinh doanh để tối đa hóa hiệu quả.
  • Đánh giá vị trí mở mới và đảm bảo không xung đột lợi ích với khách hàng hiện tại đang hợp tác với C-Kaffe
Hotline
Hotline