Thực hiện các hoạt động marketing hỗ trợ khách hàng

Ngày đăng: 16/12/2020 11:04 AM
  • C-Kaffe sẽ tiến hành hoạt động các chương trình Marketing liên tục nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh cho đối tác cũng như công ty.
  • Các hoạt động bao gồm các chương trình quảng bá trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, tại điểm bán.
  • Không thể không nhắc đến các hoạt động chiêu thị khuyến mại, khuyến mãi.
  • Các hoạt động Marketing được thực hiện cho riêng lẻ từng khách hàng hoặc cho toàn hệ thống C-Kaffe trên toàn quốc
Hotline
Hotline